☞ជនជាតិដើមភាគតិចព្នងខេត្តមណ្ឌលគិរីស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃដកអភិបាលខេត្តចេញ

Fresh Videos!
រាសីថ្ងៃ អង្គារ ទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥
ឆ្នាំជូត
រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម
ឆ្នាំជូត រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នកងា​យ​ទទួលរង​ផល​ប៉ះទង្គិច​ណាស់ដែរ​ហេតុ​ដូច្នេះ​... អានបន្ត
ឆ្នាំឆ្លូវ
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
ឆ្នាំឆ្លូវ ​រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅ​ថ្ងៃនេះ​មាន​ការ​ចម្រើន​លូតលាស់​ផ្នែក​ខាង​ការងារ​ហើយ​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​តែង​មាន​ភាព... អានបន្ត
ឆ្នាំខាល
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
ឆ្នាំខាល រាសី​ស្រុតចុះ​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​មិន​ល្អ​ប្រសើរ​ទេ​ពិសេស​បើ​មាន​លេង​ហ៊ុន​អ្វី​គប្ប... អានបន្ត
ឆ្នាំថោះ
រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម
ឆ្នាំថោះ ​រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​បើ​ទោះបី​មើលឃើញ​ថា​ប្រសើរ​ឡើង​បន្តិច​ក្តី​តែ... អានបន្ត
ឆ្នាំរោង
រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម
ឆ្នាំរោង រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​បើ​ទោះបី​មើលឃើញ​ថា​ប្រសើរ​ឡើង​បន្តិច​ក្តី​តែ​... អានបន្ត
ឆ្នាំម្សាញ់
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
ឆ្នាំម្សាញ់ រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​មិន​ថា​ការងារ​តូច​ធំ​លោកអ្នក​អាច​សម្រុក​បាន​ហើយ​ពីព្រោះ​ថា​ផល​ល្អៗ​... អានបន្ត
ឆ្នាំមមី
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
ឆ្នាំមមី រាសី​ស្រុតចុះ​។​ក្នុង​ថ្ងៃនេះ​លោក​អ្នក​មិន​គប្បី​រឹង​មានះ​ឬ​ចចេស​រឹងរូស​ក្នុង​រឿង​អ្វីមួយ​ឡើយ​ពីព្រោះ... អានបន្ត
ឆ្នាំមមែ
រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម
ឆ្នាំមមែ រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅថ្ងៃនេះ​ភាព​ស៊យ​នៅតាម​លោក​អ្នក​ជាប់​នៅ​ឡើយ​ទេ​ដូចនេះ​ការបំពេញ​ការងារ​ងាយ​ត្រូវ​... អានបន្ត
ឆ្នាំវក
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
ឆ្នាំវក ​រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ​ដោយសារ​ដួង​រាសី​ឡើង​ខ្ពស់​ដូចនេះ​ផ្តល់​ផល​ល្អ​សម្រាប់​លោក​អ្នកសម្រេ... អានបន្ត
ឆ្នាំរកា
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
ឆ្នាំរកា រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ដោយសារ​ដួង​រាសី​ឡើង​ខ្ពស់​ម្ល៉ោះហើយ​ផ្តល់​ផល​ល្អ​សម្រាប់​លោក​អ្នក​បំពេ... អានបន្ត
ឆ្នាំច
រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម
ឆ្នាំច រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បើ​ទោះបី​ធ្វើ​អ្វីមួយ​ចូរ​ប្រយ័ត្ន​ធ្លាក់​ចូល​ក្នុង​ឧបាយកល​របស់​ក្រុម​ម... អានបន្ត
ឆ្នាំកុរ
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
ឆ្នាំកុរ រាសី​ស្រុតចុះ​។​នៅ​ថ្ងៃនេះ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​អ្វី​តោង​តែ​មាន​ការប្រយ័ត្នប្រយែង​ពីព្រោះថា​ផល​អាក្រក់​នោះ​ង... អានបន្ត