☞នាយគ្រឿន ធ្វើត្រាប់ច្រៀងតាមលោក អ៊ីណូដុតគ្នាយើងវិញ

Fresh Videos!
រាសីថ្ងៃ អាទិត្យ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥
ឆ្នាំជូត
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
ឆ្នាំជូត រាសី​ស្រុតចុះ​។​អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​កណ្តុរ​ក្នុងថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​មិន​ល្អ​ប្រសើរ​ទេ​ពីព្រោ... អានបន្ត
ឆ្នាំឆ្លូវ
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
ឆ្នាំឆ្លូវ ​រាសី​ស្រុតចុះ​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​នៅ​តែ​ស្រុតចុះ​ដដែល​ទេ​ហេតុ​នេះ​ទោះ​ធ្វើ​អ្វី​... អានបន្ត
ឆ្នាំខាល
រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម
ឆ្នាំខាល រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​លោកអ្នក​ចង់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​អ្វី​បើ​មិន​ចេះ​ប្រើ​ចិត្តសាស្ត្រ​ឬ​ធ្វើ​ច... អានបន្ត
ឆ្នាំថោះ
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
ឆ្នាំថោះ រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នកឃើញ​ថា​នៅ​តែ​ល្អប្រសើរ​ដដែល​ទេ ដូចនេះ​ផ្តល់​ផល​... អានបន្ត
ឆ្នាំរោង
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
​រាសី​ស្រុតចុះ​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ឃើញថា​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​មិនទាន់​ល្អប្រសើរ​ទេ​ពិសេស​ឱ្យ​ប្រយ័ត្ន​បញ្ហា​ឧប្... អានបន្ត
ឆ្នាំម្សាញ់
រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម
ឆ្នាំម្សាញ់ រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​ក្នុងថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​មាន​ភាព​ប្រទាំង​ប្រទើស​ជាមួយ​ក្រុម​មនុស... អានបន្ត
ឆ្នាំមមី
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
ឆ្នាំមមី រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ផ្តល់​ផល​ល្អ​សម្រាប់​លោក​អ្នក​ចាប់ផ្តើម​កិច្ច​ការងារ​សំខាន់​ឬ​កិច្ចការ... អានបន្ត
ឆ្នាំមមែ
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
ឆ្នាំមមែ រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅពេល​នេះ​លោក​អ្នក​គប្បី​រួសរាន់​បំពេញ​កិច្ច​ការងារ​តូចធំ​ឱ្យបាន​ឆាប់​ចប់​ពីព្រោះថ... អានបន្ត
ឆ្នាំវក
រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម
ឆ្នាំវក រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​ក្នុងថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​មិន​មាន​ផល​អ្វី​ប៉ះពាល់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទេ​ព្រោះ​... អានបន្ត
ឆ្នាំរកា
រាសីថ្ងៃនេះ មធ្យម
ឆ្នាំរកា ​រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​រកា​នា​ពេល​កន្លង​មក​ជួប​នូវ​បញ្ហា​ដំណើរ​ជីវិត​ច្រើន​បន្តិច​ដោយសារ... អានបន្ត
ឆ្នាំច
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
ឆ្នាំច រាសី​ស្រុតចុះ​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ដោយសារ​ដួង​រាសី​ស្រុតចុះ​ម្ល៉ោះហើយ​បើ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​អ្វី​មិន​ធ្ងន់ធ្ងរ​នោះ​... អានបន្ត
ឆ្នាំកុរ
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
ឆ្នាំកុរ ​រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅថ្ងៃនេះ​លោក​អ្នក​មាន​ការ​សុខកាយ​សប្បាយចិត្ត​ច្រើន​ហើយ​ធ្វើ​អ្វី​ឃើញ​ថា​ជឿនលឿន​ទ... អានបន្ត