☞គុណវិប្បត្តិរបស់ទូរស័ព្ទ ពេលប្រើប្រាស់ខុសពេលវេលា

Fresh Videos!
រាសីថ្ងៃ អង្គារ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ឆ្នាំជូត
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
រាសី​ស្រុតចុះ​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បើ​ទោះ​ធ្វើ​អ្វី​ក៏ដោយ​តោង​តែ​ប្រយ័ត្នប្រយែង​ពីព្រោះថា​រាល់​ការ​ធ្វើ​អ្វីមួយ​តែង​ម... អានបន្ត
ឆ្នាំឆ្លូវ
រាសីថ្ងៃនេះ ល្អជាមធ្យម
រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ទោះ​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​ដោយ​លោក​អ្នក​តោង​តែ​ប្រយ័ត្ន​ទើប​ឆ្លង​ផុត​ផល​លំបាក​ទាំងពួង​ចំ... អានបន្ត
ឆ្នាំខាល
រាសីថ្ងៃនេះ ល្អជាមធ្យម
រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​ក្នុង​ពេល​នេះ​បើ​មាន​ក្រុម​មនុស្ស​ភេទ​ផ្ទុយគ្នា​ចូល​មក​ទំនាក់ទំនង​ក្តី​ត្រូវចេះ​ត្រួតពិនិត... អានបន្ត
ឆ្នាំថោះ
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បើ​ចង់​បញ្ចេញ​ប្រាក់កាស​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​ក៏​តោង​តែ​ប្រយ័ត្ន​ការចំណាយ​ធំ​ផង​ដែរ​ពីព... អានបន្ត
ឆ្នាំរោង
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដួង​រាសី​របស់​លោក​អ្នក​នៅ​តែ​ល្អប្រសើរ​ដដែល​ទេ​ដូចនេះ​បើ​ចង់​ចាប់ផ្តើម​ប្រកប​ការង... អានបន្ត
ឆ្នាំម្សាញ់
រាសីថ្ងៃនេះ ល្អជាមធ្យម
រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បើ​ទោះបី​លោក​អ្នក​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​ដោយ​ចូរ​កុំ​ឆាប់​ជឿ​ទុកចិត្ត​គេ​ពេក​ហើយ​បើ​មាន​... អានបន្ត
ឆ្នាំមមី
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​ល្អប្រសើរ​ម្ល៉ោះហើយ ផ្តល់​ផល​ល្អ​ក្នុង​ការចាប់​កាន់​កិច... អានបន្ត
ឆ្នាំមមែ
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​ល្អប្រសើរ​ម្ល៉ោះហើយ ផ្តល់​ផល​ល្អ​ក្នុង​ការចាប់​កាន់​កិច... អានបន្ត
ឆ្នាំវក
រាសីថ្ងៃនេះ ល្អជាមធ្យម
រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បើ​ទោះបី​លោក​អ្នក​ធ្វើ​អ្វីៗ​ក៏​ដោយ​តែង​មិនសូវ​សម​ដូច​ប្រកប​ទេ​គួរ​មាន​ការអត់ធ... អានបន្ត
ឆ្នាំរកា
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​ល្អប្រសើរ​ម្ល៉ោះហើយ​ផ្តល់​ផល​ល្អ​ក្នុងការ​ដំណើរការ​កិច្ច​ការងារ​ឬ​ចរច... អានបន្ត
ឆ្នាំច
រាសីថ្ងៃនេះ ល្អជាមធ្យម
រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​យីអ៊ុន​របស់​លោក​អ្នក​ថ្ងៃនេះ​មាន​ភាពប្រសើរ​ផងដែរ​ដូច្នេះ​អាចបំពេញ​កិច្ចការងារ​ដោយ​មាន​ការរ... អានបន្ត
ឆ្នាំកុរ
រាសីថ្ងៃនេះ ល្អជាមធ្យម
រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដួង​រាសី​របស់​លោក​អ្នក​ពុំ​គាប់​ប្រសើរ​ទេ​គឺ​អាច​មាន​ព្យុះភ្លៀង​ដោយសារ​ក្រុម​មនុ... អានបន្ត