☞ទស្សនាតិចមើល គេធ្វើអីហ្នឹង?

Fresh Videos!
រាសីថ្ងៃ សៅរ៍ ទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ឆ្នាំជូត
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
រាសី​ស្រុតចុះ​។​នៅ​ខែ​នេះ​បើ​ទោះបី​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​ដួង​រាសី​ធ្លាក់​ស្រុតចុះ​ក្តី​ប៉ុន្តែ​បើ​មាន​ការតស៊ូ​ព្យាយាម​... អានបន្ត
ឆ្នាំឆ្លូវ
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
រាសី​ស្រុតចុះ​។​ឆ្លង​ដល់​ខែ​នេះ​សម្រាប់​លោក​អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​គោ​ដួង​រាសី​មិន​ល្អ​ប្រសើរ​ទេ​គឺ​ទទួលរង​ការប៉ះទង្គិ... អានបន្ត
ឆ្នាំខាល
រាសីថ្ងៃនេះ ល្អជាមធ្យម
រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដំណើរ​ជីវិត​មិន​សូវ​គាប់​ប្រសើរ​ប៉ុន្មាន​ទេ​ម្ល៉ោះហើយ លោក​អ្នក​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​ដោយ​... អានបន្ត
ឆ្នាំថោះ
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
រាសី​ស្រុតចុះ​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ដោយសារ​ដួង​រាសី​ស្រុតចុះ​ម្ល៉ោះហើយ​ទោះ​ធ្វើ​អ្វី​លោក​អ្នក​គប្បី​មាន​ការប្រយ័ត្នប្រ... អានបន្ត
ឆ្នាំរោង
រាសីថ្ងៃនេះ ល្អជាមធ្យម
រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃនេះ ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​មាន​ភាពរលូន​ល្អ ហើយ​ទោះ​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​តែង​មាន​ជោ... អានបន្ត
ឆ្នាំម្សាញ់
រាសីថ្ងៃនេះ ល្អជាមធ្យម
រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃនេះ ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក​មាន​ភាពរលូន​ល្អ ហើយ​ទោះ​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​តែង​មាន​ជោ... អានបន្ត
ឆ្នាំមមី
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
រាសី​ស្រុតចុះ​។​នៅ​ថ្ងៃនេះ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​អ្វី​ក៏​ងាយ​ទទួលរង​ផលប៉ះពាល់​ណាស់​ហេតុនេះ​ទោះ​ប្រកប​កិច្ចការ​អ្វី​តោង... អានបន្ត
ឆ្នាំមមែ
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
រាសី​ស្រុតចុះ​។​នៅថ្ងៃនេះ​ដួង​ស្រុតចុះ​ម្ល៉ោះហើយ​លោក​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បំពេញ​កិច្ច​ការងារ​ណា​ដែល​សំខាន់​ពេក​ឡើយ​ព... អានបន្ត
ឆ្នាំវក
រាសីថ្ងៃនេះ ឡើងខ្ពស់ត្រដែត
រាសី​ខ្ពស់ត្រដែត​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បើ​មាន​ការចរចា​ឬ​ទំនាក់ទំនង​អ្វីមួយ​យក​ថ្ងៃ​នេះ​ក៏​ល្អ​ប្រសើរ​ដែរ​ពីព្រោះ​ថា​តែ... អានបន្ត
ឆ្នាំរកា
រាសីថ្ងៃនេះ ស្រុតចុះ
រាសី​ស្រុតចុះ​។​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បើ​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​គប្បី​មាន​ការប្រយ័ត្នប្រយែង​យ៉ាង​ពិសេស​ហើយ​បើ​មាន​ណាត់​ជាមួយ​នរណា... អានបន្ត
ឆ្នាំច
រាសីថ្ងៃនេះ ល្អជាមធ្យម
រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​ច​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​មិន​ថា​បញ្ហា​ការងារ​ឬ​បញ្ហា​ប្រាក់កាស​ឬ​បញ្ហា​ការងារ​អ្វីមួយ​... អានបន្ត
ឆ្នាំកុរ
រាសីថ្ងៃនេះ ល្អជាមធ្យម
រាសី​ល្អ​ជា​មធ្យម​។​ឈាន​ចូល​ដល់​ខែ​កក្កដា​នេះ​មាន​ភាពល្អប្រសើរ​ប្រពៃ​ពិសេស​ស្ត្រី​កើត​ឆ្នាំ​ជ្រូក ពីព្រោះ​លោក​... អានបន្ត